Hebben de camloc-bevestigingen CE-certificering nodig?

Nee, deze zijn niet vereist voor camloc-items. CE-certificering is alleen nodig in Europa als de bevestigingen in een gebouw worden geïnstalleerd. Dat is meestal niet het geval.

Er zijn nieuwe wetgeving – van kracht in 2013 – die een CE-certificering vereisen voor bevestigingsmiddelen voor bouwtoepassingen!

De enkele bevestiger heeft geen markering nodig, maar het papierwerk wel, en ook de verpakking moet de CE-certificering van het gerelateerde product vermelden. Alle componenten die onderdeel worden van een gebouw, moeten CE-gecertificeerd zijn.

“Deze nieuwe richtlijn, die juli 2013 van kracht wordt, is van toepassing op materialen die een permanent onderdeel worden van een gebouw / constructie.”

Als we onze bevestigingsmiddelen leveren via een klant (kan een distributeur zijn), dan worden ze verder geleverd aan een bedrijf dat een subassemblage vervaardigt die dan deel gaat uitmaken van een gebouw / constructie, dan moet dat bedrijf dat het subassemblee levert, die assemblage CE markeren. Als we rechtstreeks aan het bedrijf leveren om het gebouw op te zetten, moeten de bevestigingsmiddelen CE-gemarkeerd zijn.

deze wet is niet van toepassing buiten Europa!